4 Giai Đoạn Ung Thư Dạ Dày Và Cơ Hội Sống Sót

Giai Đoạn Ung Thư Dạ Dày Và Cơ Hội Sống Sót của các giai đoạn như thế nào? Nếu bạn hoặc người thân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, bạn cảm giác lo lắng và sốc là điều bình thường nhưng hiểu về các Giai Đoạn Ung Thư Dạ Dày Và Cơ Hội Sống Sót Sẽ Rất Hữu Ích Cho Bạn và Gia Đình.

Giai Đoạn Ung Thư Dạ Dày Và Cơ Hội Sống Sót Là Gì?

Một trong những cách tốt nhất để tiếp tục chẩn đoán ung thư là hiểu biết về bệnh ung thư của bạn, chẳng hạn như ung thư của bạn đã di căn hay chưa, lợi ích và mặt trái của việc điều trị và tiên lượng của bạn (cơ hội hồi phục).

Khi thảo luận về tiên lượng ung thư dạ dày của bạn, bạn hoặc bác sĩ của người thân của bạn rất có thể sẽ cho bạn biết tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với bệnh ung thư dạ dày tức tỷ lệ người mắc bệnh ung thư dạ dày sống được từ 5 năm trở lên sau khi chẩn đoán.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, 31,5% số người sống sót từ 5 năm trở lên. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm này dựa trên giai đoạn ung thư được lấy từ cơ sở dữ liệu của Chương trình SEER.

Bạn cần hiểu rằng tỷ lệ phần trăm sống sót này tính đến tất cả mọi người bị ung thư dạ dày, bất kể giai đoạn ung thư của họ. Bản chất giai đoạn ung thư dạ dày có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiên lượng khả năng phục hồi, khả năng sống sót.

Trên thực tế, giai đoạn ung thư dạ dày của bạn ở thời điểm chẩn đoán càng thấp thì tỷ lệ sống càng cao, do đó tiên lượng của bạn càng tốt.

Các giai đoạn của ung thư dạ dày dựa trên mức độ di căn của khối u trong các lớp của dạ dày và liệu các tế bào ung thư có di căn đến các hạch bạch huyết và / hoặc các mô hoặc cơ quan bên ngoài dạ dày hay không.

4 Giai Đoạn Ung Thư Dạ Dày Và Cơ Hội Sống Sót

Giai Đoạn Ung Thư Dạ Dày Và Cơ Hội Sống Sót

Giai đoạn I Ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày giai đoạn 1 được chia thành giai đoạn 1A và giai đoạn IB.

Giai đoạn 1A

Giai đoạn 1A có nghĩa là ung thư chưa lan vào lớp cơ chính của thành dạ dày, các hạch bạch huyết hoặc các cơ quan khác trong cơ thể.

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư dạ dày giai đoạn IA là 71%, có nghĩa là 71% những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn IA sống sót từ 5 năm trở lên. Mặt khác, 29% những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 1A sống dưới 5 năm.

Giai đoạn 1B

Giai đoạn IB có nghĩa là ung thư đã di căn đến một hoặc hai hạch bạch huyết gần đó hoặc lan vào lớp cơ chính của thành dạ dày. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư dạ dày giai đoạn 1B là 57%.

Ung thư dạ dày giai đoạn II

Ung thư dạ dày giai đoạn II được chia thành giai đoạn IIA và giai đoạn IIB.

Giai đoạn IIA

Giai đoạn IIA có nghĩa là ung thư đã thực hiện một trong ba điều:

+ Ung thư đã di căn đến 3 đến 6 hạch bạch huyết gần đó.

+ Ung thư đã lan đến lớp cơ chính của thành dạ dày và một hoặc hai hạch bạch huyết gần đó.

+ Ung thư không di căn đến các hạch bạch huyết hoặc các mô hoặc cơ quan khác, nhưng ung thư đã phát triển qua lớp cơ chính của thành dạ dày vào lớp phụ (lớp mỏng giữa lớp cơ chính của dạ dày và màng ngoài của dạ dày được gọi là thanh mạc).

+ Tỷ lệ sống sót sau năm năm đối với ung thư dạ dày giai đoạn IIB là 46%.

Giai đoạn IIB

Bác sĩ sẽ chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn IIB nếu một trong bốn điều sau đây xảy ra:

+ Ung thư đã lan đến 7 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận nhưng không vào lớp cơ chính.

+ Ung thư đã lan đến3 đến 6 hạch bạch huyết gần đó, ngoài lớp cơ chính.

+ Ung thư đã lan qua lớp cơ chính vào lớp phụ, ngoài một hoặc hai hạch bạch huyết gần đó.

+ Ung thư đã lan vào lớp bao bên ngoài của dạ dày (gọi là thanh mạc) nhưng không đến bất kỳ hạch bạch huyết nào gần đó.

+ Tỷ lệ sống sót sau năm năm đối với ung thư dạ dày giai đoạn IIB là 33%.

Giai đoạn III Ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày giai đoạn III được chia thành giai đoạn IIIA, giai đoạn IIIB và giai đoạn IIIC.

Giai đoạn IIIA

Với giai đoạn IIIA, ung thư có:

+ Lan rộng vào lớp cơ chính của thành dạ dày và 7 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận

+ Lan rộng vào lớp phụ của dạ dày và 3 đến 6 hạch bạch huyết

+ Lan rộng vào thanh mạc và 1 hoặc 2 hạch bạch huyết gần đó

+ Tỷ lệ sống sót sau năm năm đối với ung thư dạ dày giai đoạn IIIA là 20%.

Giai đoạn IIIB

Với giai đoạn IIIB, ung thư có:

+ Lan rộng đến 7 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận, nhưng không vào thanh mạc

+ Lan rộng đến thanh mạc và 3 đến 6 hạch bạch huyết lân cận (không có mô hoặc cơ quan nào khác)

+ Lây lan qua thanh mạc vào các cơ quan lân cận (ví dụ, lá lách, ruột, gan, tuyến tụy, hoặc các mạch máu lớn) và có thể một hoặc hai hạch bạch huyết gần đó.

+ Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư dạ dày giai đoạn IIIB là 14%.

Giai đoạn IIIC

Trong ung thư dạ dày Giai đoạn IIIC, ung thư đã phát triển vào thanh mạc và di căn đến 7 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận.

Ngoài ra, ung thư dạ dày đã lan sang các cơ quan lân cận và 3 hoặc nhiều hạch bạch huyết lân cận.

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư dạ dày giai đoạn IIIC là 9%.

Ung thư dạ dày giai đoạn IV

Giai đoạn IV có nghĩa là ung thư đã di căn đến các cơ quan ở xa dạ dày như gan, phổi, não hoặc xương, đây được gọi là ung thư dạ dày di căn. Tỷ lệ sống sót sau năm năm đối với ung thư dạ dày giai đoạn IV là 4%.

Lưu ý khi đọc số liệu thống kê

Mặc dù những số liệu thống kê này cho bạn biết về tiên lượng ung thư của bạn hoặc người thân của bạn, nhưng có một số lưu ý cần lưu ý

+ Tỷ lệ sống sót dựa trên nghiên cứu

Tỷ lệ sống sót dựa trên các nghiên cứu với một số lượng lớn bệnh nhân, vì vậy tỷ lệ sống sót không thể dự đoán 100% tiên lượng của bất kỳ người nào.

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 70% nghe có vẻ ảm đạm, nhưng sự thật là bạn rất có thể sống lâu hơn 5 năm. Một số người thậm chí còn được chữa khỏi bệnh ung thư dạ dày của họ. Điều này rất có thể xảy ra khi ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu. Thật không may, ung thư dạ dày thường không được phát hiện cho đến khi nó phát triển hơn.

Tỷ lệ sống sót sau năm năm đối với bệnh ung thư dạ dày chỉ đơn giản là một thống kê, nó nhằm hướng dẫn bạn và bác sĩ của bạn, vì vậy bạn có ý tưởng về những gì sẽ xảy ra, nhưng nó không được coi là một quy tắc khó và nhanh.

+ Tỷ lệ sống sót không phải là dự đoán duy nhất

Khi đánh giá tiên lượng ung thư dạ dày của bạn, bác sĩ sẽ xem xét các yếu tố khác như sức khỏe thể chất bên ngoài bệnh ung thư của bạn, kế hoạch điều trị cụ thể bạn đang trải qua và vị trí của khối u trong dạ dày của bạn.

+ Tỷ lệ không bao gồm tử vong do các nguyên nhân khác

Có thể một người chết vì tình trạng hoặc tình trạng sức khỏe hoàn toàn khác (ví dụ: tai nạn xe hơi) sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Tỷ lệ sống sót này không tính đến tử vong do các nguyên nhân khác.

+ Tỷ lệ sống sót cải thiện theo thời gian

Để đưa ra tỷ lệ phần trăm tỷ lệ sống sót sau 5 năm, các nhà nghiên cứu phải nghiên cứu những người bị ung thư dạ dày trong ít nhất 5 năm và rất nhiều điều có thể xảy ra trong thời gian đó, như các phương pháp điều trị ung thư cải tiến (và mới) (ví dụ, hóa trị liệu hoặc liệu pháp miễn dịch).

+ Tỷ lệ dựa trên các liệu pháp cụ thể

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của Viện Ung thư Quốc gia dựa trên những người đã được điều trị bằng phẫu thuật cho bệnh ung thư dạ dày của họ. Điều này có nghĩa là một người bị cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ dạ dày. Nếu ai đó chọn không phẫu thuật, tỷ lệ sống sót của họ có thể sẽ thấp hơn.

Mặc dù những tỷ lệ phần trăm này có thể cho bạn biết về tiên lượng về Giai Đoạn Ung Thư Dạ Dày Và Cơ Hội Sống Sót của bạn hoặc người thân của bạn, nhưng hãy nhớ thảo luận về tình huống đặc biệt của bạn với bác sĩ.

Đặt nhiều câu hỏi và đừng ngần ngại hỏi về các vấn đề phức tạp hoặc nhạy cảm hơn, như chữa bệnh sau phẫu thuật, tác dụng phụ của hóa trị, kiểm soát cơn đau hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không được điều trị.

Xem Ngay: Triệu Chứng Của Ung Thư Dạ Dày

5/5 - (1 vote)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÍ QUYẾT ỨC CHẾ VI KHUẨN HP TẠI NHÀ